Schouderklachten

Schouderklachten komen veel voor en is een uitdaging voor de therapeut. Hiervoor hebben we veel bij- en nascholing gevolgd.

Betreft het een ongeval dan is overleg met uw huisarts meestal geïndiceerd. Betreft het een overbelastingsklacht dan kan voor de diagnose een echo behulpzaam zijn. Bij een chronische schouderklacht bekijken we samen met de huisarts of een doorverwijzing geïndiceerd is.

Revalidatie na een schouderoperatie is na verwijzing van de specialist en gaat volgens protocol. Dat wil zeggen aan de hand van een behandelschema wordt geoefend aan herstel van functies, kracht en vaardigheden.