Nekklachten

Nekklachten zijn veel voorkomende klachten en worden regelmatig door onze fysiotherapeuten gezien. De klachten zijn erg vervelend en kunnen verschillende oorzaken hebben. Hoe weet je nu wat je precies hebt? Wat is de oorzaak? En wat kan je eraan doen? Dit zijn veel gestelde vragen.

Er zijn verschillende aandoeningen zoals acute nekpijn, een (acute) nekhernia, houdings-gerelateerde nekklachten of ten gevolge van whiplash. Pijn in de nek kan verschillende oorzaken hebben. Spanning, overbelasting of een verkeerd houding worden vaak als boosdoener gezien. Onze fysiotherapeuten helpen om uw houding te verbeteren en uw klachten te verminderen.

Ga direct naar:

 

 

Acute nekpijn

Nekklachten kan men verdelen in acuut en chronisch. Onder acute nekpijn worden klachten verstaan die korter dan zes weken aanwezig zijn. Deze klachten hebben geen duidelijk oorzaak maar stress/spanning kan hieraan ten grondslag liggen. Ook kan het maken van een plotseling verkeerde beweging een oorzaak zijn.

 

Klachten en verschijnselen

De meest voorkomende symptomen bij acute nekklachten zijn een stijve nek en een beperking tijdens het draaien van de nek. Een zeurende nekpijn wat kan uitstralen naar het hoofd of tussen de schouderbladen.

Behandeling en herstel


De behandeling is per persoon verschillend. Over het algemeen is het verminderen van de pijn en het vergroten van de beweeglijkheid het belangrijkste. Onze fysiotherapeuten gebruiken hier verschillende technieken voor zoals massage, manuele triggerpointbehandeling, manuele therapie, medical taping, mobiliteitsoefeningen en houdingsinstructies + adviezen.
Om klachten te behandelen, maar ook om te voorkomen dat klachten terugkomen is het trainen van stabiliteit, kracht en de juiste lichaamshouding van belang. Ook hier zal uw fysiotherapeut adviezen over geven.

 

 

Cervicaal houdingssyndroom / Houdings-gerelateerde nekpijn

Het cervicaal houdingssyndroom kenmerkt zich door pijn in de nek en bovenrug die ontstaat als gevolg van een verkeerde houding. De voornaamste klachten zijn pijn, stijfheid en een gevoel van vermoeidheid in de nek.

Bij het cervicale houdingssyndroom staat het hoofd meestal te ver naar voren ten opzichte van de romp. Het zwaartepunt van het hoofd komt hierdoor te ver vóór de halswervelkolom te liggen. Het gevolg is dat de nekspieren extra belast worden omdat ze het 5kg wegende hoofd als het ware omhoog moeten houden.

Een verkeerde houding is te zien als de patiënt staat of zit. Soms treedt de voorover gebogen houding alleen op tijdens bepaalde activiteiten. Denk hierbij aan het langdurig zitten achter een bureau of tafel (lezen, schrijven, studeren) of het werken achter de computer, laptop of tablet.

Klachten en verschijnselen

Meestal ervaart men pijn of een vermoeid gevoel in de nek, de bovenrug of het hoofd. Vaak is er ook sprake van een stijve nek en in sommige gevallen zijn er ook klachten van het kaakgewricht. De aangedane spier(en)  kan drukpijnlijk zijn en herkenbare klachten oproepen wanneer deze krachtig moet aanspannen.

Behandeling en herstel

Het is van belang dat de oorzaak snel aangepakt wordt om ernstig letsel op lange termijn te voorkomen. De behandeling is er daarom voornamelijk op gericht de houding te verbeteren en de patiënt te activeren. Onze fysiotherapeuten kunnen u hierbij helpen door het opstellen van een oefenprogramma, maar zullen u ook behandelen middels verschillende technieken zoals massage, mobilisaties, triggerpointtherapie e.d. om uw houding te optimaliseren en pijnklachten te verlichten.

 

 

Acute nekhernia

Uw wervelkolom bestaat uit wervels en tussenwervelschijven, die worden bijeengehouden door banden, spieren en pezen. De tussenwervelschijven zijn elastisch en fungeren als schokdemper en zorgen er daarnaast voor dat uw wervels ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. Door verschillende oorzaken kan een tussenwervelschijf gaan uitpuilen of scheuren, waardoor de kern naar buiten wordt gedrukt. Dit heet een hernia (Hernia Nuclei Pulpusi of HNP)

 

Klachten en verschijnselen

Klachten bij een nekhernia zijn uiteenlopend. Als u een nekhernia heeft en de uitstulping druk op een zenuw of het ruggenmerg uitoefent, kunt u een scherpe, schietende nekpijn ervaren. Deze pijn kan uitstraling naar uw arm, tot voorbij de elleboog en u kunt tintelingen of prikkelingen in de hand ervaren. Ook kan de kracht en het gevoel in de arm minder worden.
Bij een acute nekhernia is het zo dat de pijn bij druk verhogende activiteiten, zoals hoesten en niezen vaak toeneemt.

Behandeling en herstel

Bij een nekhernia kan men zowel conservatief (zonder operatie) als operatief behandelen. Dit is afhankelijk van de mate van klachten en de mate van uitstulping. Soms is het namelijk mogelijk om met specifieke oefeningen de geleiachtige kern van de tussenwervelschijf terug te dringen en zo de compressie op de zenuw te verhelpen. Naast oefeningen kunnen ook houdingsinstructies en adviezen hieraan bijdragen.

Als onze fysiotherapeut vermoedt dat u een hernia heeft, zal hij/zij u eventueel met uw huisarts overleggen voor een doorverwijzing om een MRI-scan te maken. Als een operatie nodig is adviseren wij om na 4 tot 6 weken te starten met fysiotherapie om uw houding te verbeteren en de kracht en stabiliteit van uw nekspieren te versterken.

Echter heeft een nekhernia een gunstig beloop en is een operatie lang niet altijd nodig. Wel kunnen de klachten 3 tot 6 maanden aanhouden. Tijdens fysiotherapie krijgt u advies over bewegen en het in conditie houden van uw spieren. Door middel van oefentherapie versterkt u uw spieren en kijkt uw fysiotherapeut of uw houding van invloed is op de hernia.

Verder gebruiken onze fysiotherapeuten technieken om vastzittende gewrichten rondom uw hernia los te maken. Hierdoor voelt uw nek wat soepelder en vrijer. Ook krijgt u adviezen en oefeningen waarmee u in het dagelijks leven de belasting op uw nek minimaliseert.

 

 

Whiplash gerelateerde klachten

Bij een whiplash werken er plotseling flinke krachten in op de nek. Het bekendste voorbeeld waarbij een whiplash kan optreden is de kop-staartbotsing. Het hoofd wordt hierbij snel op en neer gezwaaid. Ondanks dat er niet altijd aantoonbaar letsel van de nek ontstaat na een whiplash-trauma, kunnen patiënten weken tot zelfs jaren na het ongeluk nog steeds klachten ervaren.

 

Klachten en verschijnselen

Er zijn een hoop klachten en verschijnselen die op kunnen treden na een whiplash. Soms direct na het ongeval, maar in andere gevallen pas dagen of weken later. Veel voorkomende klachten zijn:
Nekpijn, verminderde beweeglijkheid van de nek, hoofdpijn, pijn in de schouder en arm, tintelingen/prikkelingen of een doof gevoel in de hand, duizeligheid, vermoeidheid, concentratieproblemen, angst, verminderd gezichtsvermogen, slapeloosheid of depressies.

Behandeling en herstel

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is dat de patiënt inzicht krijgt in eigen klachten, hiermee zelfstandig leert om te gaan en weet hoe deze te beïnvloeden.
De fysiotherapeutische behandeling is afhankelijk van hoe lang u al klachten heeft. Zo is de therapie in de eerste 4 tot 7 dagen gericht op het verminderen van pijn. Vanaf 1 week tot 3 weken worden de functies van de nek en de activiteiten waarbij klachten optreden aangepakt. Na 3 tot 6 weken wordt de belasting langzaam opgebouwd en is de bedoeling dat u weer zoveel mogelijk deelneemt aan de normale dagelijkse activiteiten.

De behandeling is er op gericht zoveel mogelijk actief te oefenen. Als ernstig letsel is uitgesloten, heeft het geen zin de pijn steeds centraal te stellen. Dit kan het herstel ernstig vertragen.